Shania is in 2004 opgericht onder de naam "Shania. Praktijk voor kinderen van deze tijd!" door Sylvane Ritter en heeft zich als praktijk gespecialiseerd in het begeleiden, coachen en trainen van hooggevoelige kinderen, volwassenen, ouders/verzorgers en de zogenaamde Nieuwetijdskinderen.  Shania beschikt over een kwalitatief hoge kennis, ervaring en deskundigheid op het gebied van hooggevoeligheid en alle vormen die daarmee te maken hebben. Naast hooggevoeligheid en Nieuwetijdskinderen heeft Shania intussen een behoorlijke expertise opgebouwd op het gebied van HSP-autisme en HSP-hoogbegaafdheid. Dit zijn termen die bij Shania door de jaren heen zijn ontstaan en nu ook als zodanig worden aangeduid.

HSP-autisme, HSP-ADHD en HSP-hoogbegaafdheid zijn na een langdurig onderzoek van bijna 10 jaar bij Shania in kaart gebracht. Er worden bij Shania echter géén officïele diagnoses gesteld. Mocht dit van belang zijn voor de cliënt zelf, dan wordt u daarvoor doorverwezen naar een collega in het reguliere circuit.  Shania werkt samen met het reguliere circuit, maar niet in het reguliere circuit. Hierdoor gaan wij anders om met diagnoses en labels. Een diagnose of label  wordt bij Shania gebruikt als vertaalmiddel om een betere communicatie en bewustwording op gang te krijgen tussen de cliënt en haar of zijn omringende omgeving. Hoe wij naar een "label" of "diagnose" kijken kunt u vinden onder het kopje "Visie". Samenwerken heeft op alle gebied voordelen waar de cliënt van profiteert en dat is de bedoeling.

Shania is expert op het gebied van Communicatie & Bewustwording. De cliënt wordt op alle gebieden bewust gemaakt van haar of zijn eigen communicatie met zichzelf en anderen. Dit kan zeer "positief" confronterend zijn, waardoor er definitieve gedrags- en patroonveranderingen ontstaan.

Naast het coachen en trainen op het gebied van HSP ( en alle verwanten vormen daarvan) en Communicatie & Bewustwording werken wij op zowel particulier als zakelijk/politiek niveau aan de bewustwording rondom (vecht)scheidingen en de gevolgen voor de kinderen daarvan. De Kinderbrug van Shania zet zich in voor de rechten van het kind!!!

Shania staat ook voor Onderwijs in "Ont"wikkeling. Heel veel kinderen, tieners en studenten lopen op allerlei manieren vast in het onderwijs van vandaag. Ondanks de enorme inzet van vele leerkrachten zijn de signalen vanuit het onderwijs niet al te optimistisch gestemd. Shania wil met nadruk aandacht vragen voor onderwijs gericht op de mens i.p.v. op kennis.

D.m.v. interactieve workshops, lezingen, coaching, "Tools"trainingen en intensieve trainingsweekenden werkt Shania mee aan de Communicatie & Bewustwording op alle hierboven genoemde werkterreinen.