Autisme is en blijft een ingewikkeld iets. Na zeker 10 jaar ervaring op het gebied van hooggevoeligheid in combinatie met autisme weten we dat er wel degelijk autisme bestaat wat veroorzaakt wordt door een extreme mate van hooggevoeligheid. HSP-autisme is een vorm van hooggevoeligheid.

Deze vorm van HSP-autisme is vaak een combinatie van hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid. Veel kinderen en volwasssen (vooral jongens en mannen) krijgen vaak onterecht de diagnose Asperger (of een andere ASS verwante diagnose), terwijl er daadwerkelijk iets anders aan de hand is. 

Iemand die zich door de overprikkeling heel hechtisch en druk gaat gedragen lijkt ADHD gedrag te vertonen. Iemand die zich door teveel overprikkelingen juist gaat afzonderen en zich communicatief en in verbinding met die ander geblokkeerd voelt, gaat autistisch gedrag vertonen. ASS lijkt zich niet te kunnen "ont"wikkelen...dus minder te kunnen worden. HSP-autisme echter wel. Bij Shania hebben we de ervaring dat wanneer er sprake is van HSP-autisme ( dus aangeleerd gedrag !!!) er wel degelijk heel veel kan veranderen als de persoon in kwestie heel goed begeleid wordt.

HSP-autisme is een overlevingsmechanisme. HSP-autisme is niet voor niks ontstaan en het is het vaak moeilijk voor de persoon in kwestie om het overlevingsmechanisme los te willen én kunnen laten. Omgevingsfactoren en weinig vertrouwen in het eigen zelf en op het eigen zelf zijn hier vaak de oorzaak van. HSP-autisme is een zeer sterk ontwikkeld overlevingsmechanisme waar niet makkelijk doorheen te breken is. De ervaring bij Shania leert echter wel dat als er genoeg veiligheid, respect en vertrouwen is, het wel lukt om iemand bij "zichzelf" krijgen.

HSP-autisme is door Shania op de kaart gezet en wordt bij Shania niet gezien als een stoornis, maar als een taal die iemand spreekt. Het kan voor andere mensen erg moeilijk zijn om iemand met autistich gedrag goed te kunnen volgen. Hoe denkt, voelt en communiceert iemand. Hoe jij als persoon ( degene die zichzelf zo gedraagt of bijv. de partner zonder autistische trekken ) in elkaar zit maakt ook hét verschil in hoe moeilijk of makkelijk je het leven met HSP-autisme ervaart.

Het is van groot belang dat er meer begrip en respect komt voor mensen met een autistische trek. Of het nu gaat om ASS of HSP-autisme. De uiterlijke vormen lijken gelijk, terwijl de innerlijke "ontstaansgeschiedenis" dat niet is. Door "Tools"trainingen en partnergroepen draagt Shania bij aan een betere Communicatie & Bewustwording en aan meer begrip rondom het kind of de volwassen mens met autistisch gedrag. Het gedrag is autistisch, het "ZIJN" van de mens is dat niet!!!