HSP-hoogbegaafdheid

HSP-hoogbegaafdheid gaat over hoogbegaafdheid op het mens-gebied. Hoogbegaafdheid bestaat niet alleen uit het IQ, maar ook uit het EQ en zelfs uit het SQ. 

Door het hooggevoelige zenuwstelsel van een HSPer (alle vormen van hooggevoeligheid vallen hieronder!) of een Nieuwetijdskind zijn sommige van deze personen in staat om via het "helder weten "en het "helder voelen" te weten hoe die ander in elkaar zit. De hersenen van iemand die hoogbegaafd is werken anders. Door de combinatie van hoogbegaafdheid met hooggevoeligheid wordt het empatisch vermogen en het inzicht in de ander nog eens extra versterkt. In versnelt tempo doorziet die persoon dingen die een ander óf helemaal niet door heeft óf pas veel later opmerkt.

Wanneer je niet weet dat je met én hooggevoeligheid én hoogbegaafdheid te maken hebt kan dat een erg naar gevoel geven. Je voelt je misschien een buitenbeentje en wordt door de buitenwereld continue als "moeilijk", "te serieus" of "lastig te volgen" ervaren.

Juist, omdat veel hoogbegaafde mensen niet de interesse kunnen opbrengen voor vragen "onder hun niveau"         ( wat niet betekent dat ze zich beter dan een ander voelen, maar gewoon omdat hun hersenen anders werken )  denken ze er niet echt over na. Onderpresteren in de klas is daarom een veel voorkomend probleem. Daar komt bij dat door het "aan"kunnen van zeer ingewikkelde en moeilijke denkpatronen het komen tot een simpele oplossing weer veel meer energie en tijd kost. Weten dat je met HSP-hoogbegaafdheid te maken hebt, maakt het verschil. Net zoals dat voor alles geldt. Als je weet hoe het zit, dan pas kan je er iets mee en krijg je de regie over jouw eigen leven in eigen handen.

 

HSP-hoogbegaafdheid blijkt vaak vooral op het gebied van allerlei zaken die met gevoel, mensen, dieren, milieu, de aarde etc. te maken hebben te spelen. Door het "sensitieve empatisch inlevingsvermogen" voelt de HSP-hoogbegaafde mens zich bij deze onderwerpen vaak erg betrokken. Door het hoogbegaafde deel van de hersenen en het dus inzien van "hoe het er op dit moment in de wereld aan toe gaat"  loopt een HSP-hoogbegaafde persoon wel enig risico als het gaat om depressieve gevoelens.

Heel veel HSP-hoogbegaafde personen werken in het alternatieve circuit, in beroepen met kinderen, dieren of in de gezondheidzorg om op deze manier hun bijdrage te kunnen leveren aan deze maatschappij en deze aarde!!!