De Kinderbrug van Shania is een adviserend, ondersteunend begeleidingsbureau voor ouders en eventuele nieuwe partners in een (vecht)scheiding. Ook geven wij ondersteuning, advies en begeleiding bij stappen die men wil nemen richting de uitvoerende instanties zoals o.a. Jeugdzorg. Wanneer er problemen zijn met Jeugdzorg of andere instanties werken wij samen met de cliënt (én altijd in het voordeel van het kind) aan een bewust, duidelijk en eerlijk ontwikkelingsmodel om alle te nemen stappen in goede banen te leiden.


D.m.v. Sensitief Provocatieve Coaching ( specifiek gericht op dit onderwerp ) en Communicatietraining & Bewustwordingstrainingen werken wij met zowel ouders als met begeleidende instanties samen aan een betere situatie en toekomst voor de kinderen die in de knel komen te zitten door een (vecht)scheiding. Interactieve workshops, lezingen en “Tools”training zorgen voor ondersteunende en inzichtelijke informatie.

Kinderen worden ondersteund door een kindervertegenwoordiger en kunnen specifieke ondersteuning krijgen bij de kindertrainingen!  Een kindervertegenwoordiger werkt specifiek voor de kinderen en ondersteunt hen bij het "Bewust Communiceren" over hun gevoelens en wensen richting ouders en instanties.

Vaak komen ouders en eventuele andere betrokkenen in een emotionele rollercoaster terecht als er een scheiding plaats vindt, waardoor de kinderen letterlijk en figuurlijk tijdens dit proces in de knel komen te zitten. De kindervertegenwoordiger staat het kind tijdens én eventueel na de ( vecht)scheiding bij om op te komen voor de rechten van het kind.

Bij de Kinderbrug van Shania wordt er met de ouders gewerkt (individueel én samen) om ervoor te zorgen dat de ouderband en de ouderliefde voor de kinderen die bij de scheiding betrokken zijn gewaarborgd blijft.

Door individueel én samen met beide ouders te werken, krijgt iedereen die bij dit proces betrokken is de kans om met haar of zijn gevoelens en emoties geconfronteerd te worden en in het reine te komen. Dit draagt direct bij aan een open Communicatie en Bewustwording op het gebied van jullie ouderschap en de rol die jullie als ouder van jullie kind in elkaars leven blijven spelen.

Wat je zelf ook wilt, zou wensen of doet...die ander blijft altijd de andere ouder!!  Wat er ook is gebeurd tussen jullie als ex-geliefden...ouders zijn jullie samen en dat blijft zo! Dus niet alleen voor het geluk en de gezondheid van de kinderen, maar ook voor jouw eigen emotionele, psychische en fysieke gezondheid is het beter om daar zo snel mogelijk mee in het reine te komen.  Doordat men op eigen gedrag, verantwoordelijkheid en eigen innerlijke kracht wordt gewezen, ontstaat er een inzichtelijk helingsproces dat voor alle partijen van pas zal komen.

 

Meer over dit onderwerp is te lezen onder het kopje: Visie & Missie van de Kinderbrug van Shania