Hooggevoeligheid 

Je hoort er de laatste tijd steeds meer over. Is dit dan nu een nieuw fenomeen? Nee, niet echt! Wat echter wel nieuw is is het feit dat het steeds meer onderkend wordt en dat hooggevoelige mensen steeds meer binnen de huidige maatschappij worden geaccepteerd. Al deze hooggevoelige volwassenen en kinderen hebben één ding met elkaar gemeen. Ze beschikken allemaal over een hoge mate van gevoeligheid. Zo hoog, dat we ze hooggevoelig kunnen noemen. Dit heeft overigens totaal niks te maken met overgevoelig zijn!!!

Verder is het ook belangrijk hierbij op te merken dat hooggevoelig zijn totaal los staat van paranormaal begaafd zijn. Ja, een volwassen hooggevoelig persoon of kind kan én hooggevoelig én paranormaal begaafd zijn, maar dit staat verder los van elkaar. Het enige wat hier verder over gezegd kan worden is dat door de hooggevoeligheid van een persoon inderdaad een versnelde ontwikkeling op het paranormale vlak kan ontstaan. Dit is echter geen garantie. Er zijn veel volwassen hooggevoelige mensen en kinderen die heel erg hoog scoren op de lijst van hooggevoeligheid, maar die totaal geen paranormale begaafdheid laten zien.

Omschrijving: Een HSP (Highly Sensitive Person) is iemand die hooggevoelig is. Dit houdt in dat een hooggevoelig persoon alle kleine nuances, veranderingen, ontwikkelingen en prikkelingen binnen én buiten zichzelf zeer sterk waarneemt. 15% tot 20% procent van wereldbevolking vangt signalen beter, grondiger en duidelijker op.

Hooggevoeligheid is een eigenschap van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Het zenuwstelsel is uitermate gevoelig, waardoor hooggevoelige mensen en kinderen in staat zijn binnenkomende informatie nauwkeuriger en op dieper niveau te verwerken en te analyseren. Het proces tussen het binnenkomen van een prikkel en het verwerken ervan door de hersenen verloopt genuanceerder en uitgebreider dan bij de meeste mensen. Hooggevoelige mensen verwerken zintuiglijke indrukken complexer.

Ze zijn oplettend, zeer gevoelig voor sferen en voelen vaak perfect aan wat een ander nodig heeft. Hun normen- en waarden besef is vaak sterk ontwikkeld en ze zijn vaak bezig met de diepgang van het leven. Doordat ze zich bewust zijn van alle kleine nuances die anderen niet opvallen, zijn ze in staat de dingen met elkaar in verband te brengen en zo tot overzichtelijke oplossingen etc. te komen. Hooggevoelige mensen zijn vaker meer bezield en zeer betrokken bij hetgeen zij belangrijk vinden. Ze geven de voorkeur aan datgene wat alles verbindt, boven dat wat het van anderen scheidt. Ze kunnen zich vaak openstellen, weten zichzelf dan boven een situatie uit te tillen, waardoor ze iets objectief en van een afstand kunnen bekijken. Ze zijn vaak creatief en hebben vaak een sterke band met de natuur!

Er schuilt dus een geweldig groot talent in het hooggevoelig zijn. Degene die het lukt hier op een positieve manier mee om te gaan en haar / zijn omgeving op haar / zijn eigen hooggevoeligheid weet aan te passen kan haar / zijn eigenschap omzetten tot een gave. Als je leert in je kracht te gaan staan zul je vanzelf merken dat je je talenten steeds beter en verder ontwikkelt.

Uit onderzoek blijkt echter dat veel hooggevoelige personen niet op de hoogte zijn over hoe ze om moeten gaan met hun hooggevoelige / sensitieve lichaam. Het kost een hooggevoelig mens meer tijd om alles te verwerken en alle indrukken en prikkels een plaatsje te geven. Veel hooggevoelige mensen voelen zich totaal overweldigd door alle indrukken en prikkels die op hen af komen. Hierdoor raken hooggevoelige personen vaak overprikkeld. Een overprikkeling ontstaat wanneer een hooggevoelig persoon zich niet op tijd weet af te sluiten voor meer indrukken en prikkelingen van buitenaf dan dat zij / hij aankan. Er ontstaat een teveel aan stimuli van buitenaf. De spreekwoordelijke emmer loopt dan zogezegd over!

Allerlei negatieve gevoelens zoals irritatie, buikpijn, hoofdpijn, extreme moeheid, depressie etc. kunnen dan de overhand gaan nemen in het gevoelsleven van het hooggevoelige kind of de hooggevoelige volwassenen. Burn-out raken is dan ook geen onbekend verschijnsel onder hooggevoelige personen. Extreem langdurige overprikkeling kan zich omzetten in de symptonen van allerlei verschillende ziekteverschijnselen en "gedragsproblemen". Denk hierbij bijvoorbeeld aan ADHD, ADD, HSP-autisme, allergie, eetproblemen, eczeem etc.

Hooggevoeligheid is erfelijk bepaald. Dit betekent dat een kind ermee geboren wordt. Zeker kinderen zijn door hun hooggevoeligheid extra kwetsbaar als zij niet op de juiste manier benaderd, gesteund en geholpen worden.

"Je leeft het leven voor" is één van de belangrijkste visies waar Shania voor staat. Het is aan de ouders/verzorgers, leerkrachten en mensen uit de hulp en- zorgverlening dus de taak dat zij zich dit bewust mogen worden en het dan "voor" gaan leven!

Onderzoek heeft aangetoond dat het hooggevoelige kind bedachtzamer en gevoeliger is. Het raakt eerder dan een gemiddeld kind de controle over haar / zijn emoties kwijt. Dit kan ervoor zorgen dat het kind angstig, geremd of zenuwachtig wordt, terwijl deze kinderen juist vaak invoelend, slim, intuïtief, creatief, nauwgezet en gewetensvol zijn!

Het is voor zowel volwassen hooggevoelige mensen als voor de hooggevoelige kinderen én de betrokken ouders/verzorgers dus uitermate belangrijk om te leren omgaan met het hooggevoelige / sensitieve lichaam van henzelf, partner of kind. Op de juiste manier leren omgaan met het sensitieve lichaam kan in de toekomst veel problemen voorkomen en stimuleert de innerlijke groei. Innerlijke groei is een hoge prioriteit voor een hooggevoelige persoon. Juist, omdat hooggevoelige kinderen en volwassenen "gevoelsmensen" zijn en de intuïtie sterk is ontwikkeld, vinden zij het fijn om te filosoferen en hun gevoelens én die van anderen te analyseren. Zeker hooggevoelige kinderen ervaren contact als zeer fijn en open. Mits ze natuurlijk positief benaderd worden!