Onderwijs in "Ont"wikkeling

"Helaas bent u afhankelijk van de leerkracht die er voor de klas staat hoe er naar uw dochter of zoon wordt gekeken en hoe ermee wordt omgegaan."

In Nederland is de trent ontstaan van een kenniseconomie. Steeds meer kinderen worden op zeer jonge leeftijd met  behulp van cito-toetsen getest en als ze niet aan een bepaalde norm voldoen worden ze gelijk bijgespijkerd. Ook voor volwassenen raast de sneltrein van de kenniseconomie door werkend Nederland. Kennis is goed en belangrijk voor de ontwikkeling van de mens zelf en voor een land in zijn geheel. Als er echter geen aandacht wordt besteed aan het hele plaatje van de mens, dan gaat er wel wat mis!

Steeds meer kinderen, jongeren en volwassenen kunnen de "cognitieve" sneltrein die door Nederland raast niet meer bijhouden. Kinderen die uitvallen op school, volwassenen die ziek en overspannen thuis komen te zitten. Het is aan de orde van de dag.

Shania staat voor onderwijs in "ont"wikkeling. Shania richt zich niet op "nog meer kennis" over dingen en mensen buiten jezelf. Naast reguliere opleidingen zoals o.a. de PABO heeft Shania "Tools"trainingen ontwikkeld die zich richten op de "ont"wikkeling van blinde vlekken, pijnplekken, conditioneringen etc. van de leerkracht zelf! Hoe meer je alle conditioneringen etc. die je tijdens jouw eigen leven hebt aangeleerd los kan laten, hoe eerlijker en oprechter je met jezelf en dus ook met kinderen, tieners en studenten om kan gaan. Dit zorgt ervoor dat de kinderen, tieners en studenten die je begeleidt eerder in hun eigen kracht kunnen blijven staan, waardoor ze ook beter in staat zijn hun eigen levenspad te volgen.

Veel volwassenen moeten in hun volwassen leven van allerlei overtuigingen en conditioneringen af zien te komen die eigenlijk niet eens van henzelf zijn. Om daar achter te komen en daarmee te worden geconfronteerd kan zeer pijnlijk zijn. Hoe beter je jezelf kent en jezelf kan ondersteunen en herstellen, hoe meer de ander de kans krijgt om dat ook te doen.

Als je jezelf de ruimte geeft, laat je automatisch die ander ook de ruimte voor haar of zijn eigen ontwikkeling. Ieder mens heeft haar of zijn eigen weten, gevoel en intuïtie bij de geboorte meegekregen. Als leerkracht heb je de eer de ander te mogen begeleiden naar die eigen kennis, die eigen kracht.

Hoe meer we als leerkracht het kind, de tiener of de student los zien van ons eigen beeld van de wereld en als een op zichzelf staand individu zien, hoe eerder zij in staat zijn om op zichzelf te vertrouwen en zichzelf gelukkig te maken. Het kind, de tiener of de student zal daardoor beter haar of zijn eigen talenten kunnen ontwikkelen en zichzelf beter kunnen beschermen en begrenzen. De weg naar levensgeluk wordt dan zichtbaar.

Bij Shania staat  Onderwijs in "Ont"wikkeling  hoog op de agenda. De hele mens staat bij Shania centraal. Lichaam, ziel en geest verdienen het alledrie om evenveel energie en tijd te krijgen om te ontwikkelen. De mens ( en trouwens alles wat leeft! ) is geen robot. Als één van de drie in onbalans is zal dat vanzelf problemen gaan geven op emotioneel, psychisch of lichamelijk gebied. Alles ontstaat vanuit de basis, vanuit vertrouwen en balans.

Stel jezelf eens de vraag...Ben ik het niet aan mezelf en zeker aan mijn kinderen, tieners of studenten verplicht om aan mezelf te werken en mezelf te "ont"wikkelen, zodat zij alle kansen krijgen om zichzelf te kunnen ontwikkelen zonder daarbij gehinderd te worden door "mijn" conditioneringen, blinde vlekken, pijnplekken, overtuigingen en (ver)oordelen??? Hoe bijzonder is het als je de eer hebt om met jonge mensen te werken. Zij verdienen toch het beste!!!