Nieuwetijdskinderen hebben een "speciale innerlijke wijsheid" en een "weten" wat niet is aangeleerd door ouders/opvoeders of leraren. Verder zijn deze kinderen vaak ook paranormaal begaafd. De reden van wat ze hier op aarde komen doen is deze kinderen vaak volkomen duidelijk. Zij leven vanuit een hogere bewustzijnstoestand, waardoor zij geheel anders in het leven staan. Nieuwetijdskinderen staan volledig in contact met zichzelf en daardoor ook met anderen. Alleen als de omringende omgeving het kind dwingt zich anders te gedragen of op te stellen raakt het kind uit zijn of haar eigen centrum en gaat depressief, opstandig of afstandelijk gedrag vertonen. De druk van de maatschappij en een omgeving die doordrenkt is van prestatiedrang staat geheel haaks op de belevingswereld en de gedachtegang van het nieuwetijdskind. 

Nieuwetijdskinderen hebben er veel moeite mee als zij te maken krijgen met mensen die juist ver van zichzelf verwijderd zijn. Zij hebben het vooral erg nodig dat er ruimte wordt gemaakt voor het eigen "IK". In de huidige maatschappij waar nog veel met de hersenen wordt gedacht i.p.v. leven vanuit het gevoel, kan juist dat wel eens voor de nodige problemen zorgen. Deze kinderen willen niets liever, dan dat iemand anders net zo in contact komt te staan met zichzelf zoals zij dat zelf ook doen. Als ze dat op de één of andere manier niet weten te bereiken voor die andere persoon, dan voelt het nieuwetijdskind zich zeer triest en verward. Het kind weet dan wel dat er niks aan valt te doen en laat die persoon dan ook meestal voor wie die is. De andere persoon die zich eerst heel erg "gezien" en "aangevoeld" voelde, voelt zich hierdoor dan juist verlaten en bedrogen als het kind zich van hem of haar afkeert.

Nieuwetijdskinderen hebben van nature een onnoemelijk respect voor het leven. Vaak zijn ze extreem bezorgd over het welzijn van mensen, dieren, bomen, planten etc. Zij zullen er alles aan doen om hun omgeving dit respect ook proberen bij te brengen en ze willen op deze manier niets lievers dan liefde, licht en vrede brengen. We zouden kunnen zeggen dat juist deze kinderen de vredestichters van morgen zijn! 

Nieuwetijdskinderen hebben behoefte aan:

* duidelijke structuur
* duidelijke gevoelens en eerlijkheid. Als het vertrouwen wordt beschadigd, dan is het vertrouwen bij deze kinderen ook echt weg!
* duidelijke grenzen. Nieuwetijdskinderen hebben helemaal géén grenzen.
* duidelijke verklaringen. Deze kinderen laten zich niet zomaar van alles en nog wat wijs maken. Ze zijn vrijwel niet te manipuleren en kunnen heel koppig zijn. Alleen als iemand hele goede argumenten kan geven voor iets, zijn ze eventueel bereid hun eigen visie of mening bij te stellen. Maar het belangrijkste wat deze kinderen vooral nodig hebben is onvoorwaardelijke liefde, geduld, openheid, eerlijkheid, vertrouwen en vooral héél véél vrijheid om zichzelf te mogen zijn!

 

Nieuwetijdskinderen hebben een hoger energieveld om zich heen. Zij gedragen zich anders en hebben een lagere emotionaliteit bij dingen. Veel van deze kinderen begrijpen "de aardse regels" niet en hebben vaak het gevoel niet te weten hoe ze zich hier op aarde "in" moeten passen. Zij houden zich dan ook strikt aan hun eigen "innerlijke wijsheid en weten" en volgen en vertrouwen op hun eigen "innerlijke stem". Nieuwetijdskinderen zien totaal geen verschil tussen spiritualiteit en bijvoorbeeld de samenleving. Zij voeren dit dan ook te allen tijde door in alles wat zij doen, zeggen, voelen of denken. Hierdoor zijn zij altijd bezig om andere mensen onbewust met zichzelf in contact te laten komen. Nieuwetijdskinderen hebben het "intuïtieve weten" dat alleen DAT de weg naar liefde en vrede is! Alleen door liefde, licht, openheid, eerlijkheid en vertrouwen in je leven toe te laten zal je je gedachtegang kunnen veranderen en jezelf en hierdoor ook anderen met liefde, licht en respect kunnen behandelen.

Kenmerkend voor het begeleiden van deze kinderen is, dat heel veel ouders totaal geen flauw idee hebben hoe ze met deze kinderen om moeten gaan. Juist, omdat deze kinderen de ouders/opvoeders voortdurend uitdagen om bewust te zijn van hun eigen gedachten, gevoelens en handelen kan het behoorlijk frustrerend voor de ouders/opvoeders zijn om deze kinderen te mogen begeleiden naar volwassenheid. Ouders/opvoeders zouden moeten toegeven dat ze niet alles weten en dat het oké is dat ze niet alles weten! Alleen dan zal de begeleiding van een nieuwetijdskind harmonieus kunnen verlopen. Daarnaast is het wel van het grootste belang dat ouders/opvoeders hun kinderen wel leren te begrijpen! Dit kan d.m.v. zelfkennis. Pas als je jezelf kent en begrijpt, begrijp je de ander.

Het is belangrijk te weten dat vanwege een tekort aan kennis en inzicht bij ouders, onderwijzend personeel, arsten etc. veel van deze kinderen worden gediagnostiseerd met o.a. ADHD, ADD, autisme, PDD-NOS, dyslexie enz. Het is niet dat een diagnose voor een bepaald kind niet klopt, maar het is wel zeer belangrijk te weten dat er veel kinderen zijn die op dit moment een "label" opgedrukt krijgen van iets wat ze totaal niet zijn. Vaak moeten deze kinderen het nu nog hebben van bijvoorbeeld een leerkracht die toevallig wel op de hoogte is van hooggevoeligheid en nieuwetijdskinderen. 

Nieuwetijdskinderen zijn niet beter of slechter, meer of minder dan andere kinderen of volwassenen. Ze zijn wel anders! Doordat er meer verbindingen zijn tussen de linker- en de rechter hersenhelft werken deze ook gemakkelijker samen. Deze kinderen beschikken hierdoor erg snel over inzichten en kunnen snel verbanden leggen/zien over bepaalde situaties en dingen. Juist dit gegeven kan ervoor zorgen dat ze snel verveeld raken als iets bijvoorbeeld te langzaam gaat, waardoor ze dan chaotisch gedrag kunnen gaan vertonen, wat vervolgens uiterlijk gezien dan weer veel weg heeft van bijvoorbeeld ADHD-gedrag. De gevolgen van deze diagnoses zijn verder wel bekend! Verder onderzoek heeft tevens uitgewezen dat het DNA van deze kinderen met 4 ketens verlengd is, waardoor zij buitengewoon gevoelig zijn voor de energie van andere personen. 


Nieuwetijdskinderen hebben veel moeite met praten of kletsen over nietszeggende dingen in hun ogen. Als het kind ergens niet het nut van inziet, kan het haar of hem helemaal niet boeien en is het met de aandacht snel bekeken. Ze kunnen dan heel koppig, verveeld en soms tot het arrogante toe overkomen. Ze zijn zogezegd over het algemeen vaak alleen maar geïnteresseerd in onderwerpen met diepgang, zoals bijvoorbeeld het milieu, rechten voor mens en dier, techniek of spiritualiteit. Hierdoor kunnen deze kinderen bij andere kinderen en volwassenen overkomen als zeer serieus en weinig "fun". Als deze kinderen juist om deze redenen worden buitengesloten, schaadt dat hun vertrouwen in de mensen enorm en begrijpen ze vaak niet wat ze verkeerd hebben gedaan en waarom iemand anders zo in elkaar steekt. Als het nieuwetijdskind over genoeg zelfvertrouwen beschikt, laat hij of zij vaak onverbloemd weten dat het zich gekwetst voelt, waardoor het kind dan erg confronterend voor de ander over kan komen. Heeft het kind niet genoeg zelfvertrouwen, dan kruipt deze vaak terug in zijn of haar schulp.

Wanneer het nieuwetijdskind de volwassen leeftijd bereikt zijn dit vaak de mensen die pioniers worden op allerlei verschillende werkterreinen waarbinnen zij dan meestal meer bewustzijn, diepgang en inzicht brengen. Juist , als het hen gelukt is om in hun eigen kracht te blijven staan kunnen zij hun talenten, passie en inzichten gaan inzetten voor dit doel. Omdat zij hun "eigen innerlijk weten" volgen en niet van autoriteit onder de indruk zijn, kunnen zij van de geijkte paden afwijken. Op hun eigen manier zullen deze volwassen nieuwetijdskinderen zich vaak blijven inzetten voor meer verbinding tussen mensen onderling en bescherming van de aarde. Zij zijn degene die zich over het algemeen inzetten voor wereldwijde bewustwording en verandering. Echter de problemen waar zij in hun kindertijd mee te maken kregen, zullen ook nu nog deel uitmaken van hun leven. Door de sterke verbinding met zichzelf, hun "hoger bewustzijn" én hun "innerlijk weten" kunnen deze volwassen nieuwetijdskinderen wel omgaan met de samenleving op zich, maar zullen vele anderen hun wel kunnen begrijpen, maar nog niet kunnen volgen.