Hoe moeilijk het ook vaak is om te horen en hoe graag men er vaak niet "aan wil"...Kinderen gedragen zich vaak naar... én spelen vaak de onbewuste patronen van de ouders uit of na . Shania heeft 12 jaar ervaring met het werken met de ouders om het kind te kunnen begeleiden.

Kinderen hebben hun eigen unieke "IK". Hoe zij daarmee omgaan en welk gedrag zij laten zien, hangt echter ( als er natuurlijk geen andere psychische, verstandelijke of lichamelijke situaties aan de hand zijn ) vaak af van hoe bewust de ouders met zichzelf en daardoor ook met de kinderen omgaan.

Veel problemen bij het begeleiden van het kind naar volwassenenheid kunnen worden opgelost als de ouder(s) met zichzelf aan de slag gaan. Je hebt de eer een kind te begeleiden naar volwassenheid. Waarom begeleiden???....Je hoeft niet ergens iets "in te stoppen" wat er "allang inzit". Een kind heeft al haar of zijn eigen "tools" bij de geboorte al meegekregen om zijn of haar leven te kunnen leiden. Het is aan jou als ouder de eer om het kind met haar of zijn eigen "Tools" en "Talenten" in aanraking te brengen of liever gezegd...te houden!! Toevoegen of aanbieden zijn twee heel verschillende dingen!!!

D.m.v. Sensitief Provocatieve Coaching, ( zowel individueel of in een groep ) komen alle "problemen" aan de orde. Dit kan zeer confronterend zijn, maar als het jouw kind en jezelf naar een betere toekomst helpt is het het meer dan waard!!

                    Communicatie & Bewustwording en Out-of-the-Box thinking zijn hier de sleutelwoorden.

Shania biedt ouder/kindbegeleiding aan op het gebied van HSP, HSP-autisme, HSP-hoogbegaafdheid en Communicatie & Bewustwording.