Visie: Planet, people, profit....


Wij houden ons bij Shania aan exact deze volgorde. Heel simpel eigenlijk. Je kan wel van alles willen en denken dat we met geld ons geluk kunnen kopen, maar zonder planeet geen mensen, zonder mensen geen kans om deze gedachten te keren, zodat het voor iedereen een andere wereld wordt. Zonder een bewust inzicht van waar wij mee bezig zijn vernietigen wij de planeet waar wij notabene zelf van afhankelijk zijn!


De visie van Shania is gebaseerd op de wijsheid van de indianen en andere natuurvolkeren die dit gedachtegoed al eeuwen nastreven. De naam Shania komt van de Noord-Amerikaanse indianen en betekent: Ik ben op mijn weg...

Ieder mens, ieder dier, iedere plant, boom of bloem, de zee, het land, de lucht , het vuur... iedere cel, iedere molecule...Alles leeft en heeft haar of zijn eigen ziel, spreekt haar of zijn eigen taal, bezit haar of zijn eigen unieke wijsheid en weten. Draagt haar of zijn eigen unieke kracht in zich om te groeien en groot te worden en daarna het leven door te geven aan de generaties daarna.

Het gaat niet over iets buiten onszelf, een doel wat je moet bereiken of een opleiding die je moet volgen om te slagen met een goed resultaat. Het gaat over onszelf, over de aarde waarop wij leven en over de toekomst die wij door mogen geven aan de volgende generaties mensen, maar ook aan de volgende generaties dieren, planten, bomen, bergen, rivieren, lucht etc.

Shania staat voor liefde voor jezelf leren terugvinden en behouden door jouw eigen unieke taal te ontdekken en te accepteren, evenals liefde en respect leren opbrengen voor alle andere medebewoners op deze aarde en de taal die zíj spreken, ongeacht behorend tot het mensenras, dierenras, plantenras of welk ras dan ook. Als jij jezelf de ruimte geeft, in jouw kracht staat en jouw authentieke zelf durf te zijn en te blijven, dan geef je automatisch de ander ook de ruimte en het respect om hetzelfde te doen. De weg naar verandering zit niet in het veranderen van die ander en het bezitten van macht, maar in het veranderen van jouw eigen gedrag, patronen en denkwijze en het staan in jouw eigen kracht!

Om dit bewustzijn te bereiken is het nodig om jezelf te "ont"wikkelen. Alle overtuigingen, conditioneringen, pijnplekken, blinde vlekken, oordelen en veroordelingen bloot durven leggen die jij iedere keer weer opnieuw tegenkomt op jouw pad en ze durven te transformeren.

Zijn daarmee alle problemen die je tegenkomt op jouw levenspad opgelost en weg???...Nee, absoluut niet!!! Dat is één grote illusie, dat kan niet en zo werkt het niet. Je leert er alleen anders mee om te gaan, zodat je niet meer in een bekend patroon of een bekende slachtofferrol terecht komt. Je kunt aanspraak maken op en blijven vertrouwen in het leven, omdat je dan weet.... het komt goed!  Zelfs als je de uitkomst liever anders had gezien! Jij hebt de kracht, de kennis en het weten om alles aan te kunnen en de gebeurtenissen die jou overkomen om te kunnen vormen naar jouw eigen manier en vorm van geluk.

Alles begint bij  het authentieke zelf. Dat geldt voor alles en voor iedereen. Hoe ver de techniek zich ook zou ontwikkelen, welke problemen wij als mens ook weten op te lossen. Het is allemaal in ontwikkeling. Ontwikkeling is echter alleen in balans als er ook "ont"wikkeling aan de basis ligt. Dus ontwikkelen zonder daarbij de andere elementen van leven uit het oog te verliezen.Wij zullen nooit boven de natuur, de aarde staan. Simpelweg, omdat wij zelf de natuur, die aarde zijn.

Geen 1 dier neemt meer dan wat zij of hij nodig heeft. Alleen de mens vertoont dit gedrag. Iedereen die een beetje bewust om zich heen kijkt, kan zien waar dat de aarde en al haar bewoners op dit moment heeft gebracht. Maar iedereen die bewust om zich heen kijkt kan ook zien dat er een "nieuwe aarde" aan het ontstaan is. Mensen staan op, worden bewust en gaan netwerken ontwikkelen om samen de aarde, de natuur terug te geven wat zij door ons toedoen heeft verloren. Door biologische landbouw, diervriendelijk "boeren", bewustere scholen etc...etc..

Shania is ontstaan vanuit deze visie, vanuit dit gedachtegoed.... Geef jezelf liefde en ruimte, dan geef je een ander ook liefde en ruimte. Een mens die zichzelf toestaat zichzelf te mogen zijn, zal niet de behoefte hebben een ander  mens, dier, land, deze aarde te willen domineren en overheersen. Als je jouw eigen taal begrijpt en verstaat, begrijp en versta je ook de ander.

Shania hangt geen religie of stroming aan. Wij zijn allemaal hetzelfde. We zijn het alleen even vergeten, maar we hebben elkaar nodig om ons "vanuit vrijheid" daaraan te herinneren door middel van onze eigen taal. Hartlijncommunicatie kan de verbinding met onszelf, de planeet en met anderen in ere herstellen.


 

Missie: Zijn wie je werkelijk bent!

Net als iedere zaak die vanuit het hart, talent en passie is opgezet wordt ook Shania "gedreven" door een visie én door een missie die deze visie ondersteunt en visa versa. De missie die Shania nastreeft is om kinderen vanaf hun geboorte zoveel mogelijk bij zichzelf thuis te laten "blijven en zijn" en om volwassenen terug te brengen bij henzelf.
Bijna ieder volwassen persoon weet hoe het voelt om zichzelf kwijt te zijn, om niet meer te kunnen leven vanuit vrijheid in gevoel en weten. Om gedomineerd te worden door gedachten en overtuigingen die ons "onbedoeld" zijn aangeleerd. Wij helpen jou jezelf te leren helpen, zodat jij kan zijn wie je werkelijk bent!

Wij spreken allemaal onze eigen taal. Onze genen, ons karakter, de omgeving waar we zijn opgegroeid... alles beïnvloedt elkaar. Waar we echter niet zo vaak rekening mee houden is ons zenuwstelsel en de mate waarin wij gevoelig zijn voor wat er in onszelf en in de buitenwereld om ons heen gebeurt. Juist díe stimuli en prikkelingen die binnenkomen in ons zenuwstelsel bepalen vooral hoe wij ons gedragen en onszelf zichtbaar maken in de wereld. Dit bepaalt ook hoe vatbaar wij zijn voor de angsten, overtuigingen en regels van anderen, dus voor de taal die de ander spreekt! Veel mensen durven vanwege de druk die zij ervaren vanuit hun omgeving niet voor zichzelf te kiezen en duidelijke, eerlijke, transparante en bewuste communicatie te hanteren.


Shania is gespecialiseerd in het werken aan de communicatie & bewustwording van ieders eigen unieke taal. Dit doen wij door middel van het bewust ontwikkelen en opstarten van iemands Hartlijncommunicatie!  Een techniek ontwikkelt en gedragen door Sylvane Ritter. Het Shania-team is opgeleid om deze techniek te kunnen toepassen en zij hanteert verschillende creatieve werkmethoden, waardoor jij in staat wordt gesteld om uit te vinden welke taal jij spreekt. Het Shania-team zal er samen met jou voor zorgen dat jij je (weer) verstaanbaar kunt maken. Hierdoor worden ook de psychische, emotionele en fysieke gezondheid gestimuleerd.

Dit doen we bij Shania d.m.v. het trainen van jouw eigen taal en door het toe te passen in jouw eigen leven. Door middel van o.a. de Compassietrainingen waarbij persoonlijke tools worden aangereikt om jouw eigen resultaten te bereiken kunnen veranderingen in jouw eigen leven ontstaan met een blijvend resultaat. Ook jouw omgeving wordt daarbij betrokken als het nodig is. Je kunt hier denken aan ouders, partners, kinderen, vrienden, jouw "baas"...

Alles is mogelijk en alles wordt in het werk gesteld om jou jouw eigen stem terug te geven. Weten hoe je in elkaar steekt ( bijvoorbeeld heel belangrijk bij  HSP-autisme ) kan dus ook hier wel degelijk een uitkomst zijn!!! Niet om iemand in een hokje te duwen, maar juist om iemand eruit te halen. In een hokje word je toch wel geduwd, dus bepaal liever zelf hoe jouw hokje eruit ziet!!

Shania maakt zich sterk voor het leren en waarderen van de verschillende talen die wij als mens spreken. Hiermee bedoelen we niet de gesproken talen in de verschillende landen zoals nederlands, chinees, spaans of welke een taal dan ook..., maar de verschillende talen van ons lichaam, gevoel en ons verstand. Zowel de verbale taal als de lichaamstaal oftewel...van verbale communicatie naar Hartlijncommunicatie. We moeten het gewoon samen doen. Samen staan we sterk!!