Visie:

De naam Shania komt van de Noord-Amerikaanse indianen en betekent: Ik ben op mijn weg...

De visie van Shania is gebaseerd op de wijsheid van de indianen en andere natuurvolkeren.  Ieder mens, ieder dier, iedere plant, boom of bloem, de zee, het land, de lucht , het vuur... iedere cel, iedere molecule...Alles leeft en heeft haar of zijn eigen ziel, spreekt haar of zijn eigen taal, bezit haar of zijn eigen unieke wijsheid en weten. Draagt haar of zijn eigen unieke kracht in zich om te groeien en groot te worden en daarna het leven door te geven aan de generaties daarna.

Het gaat niet over iets buiten onszelf, een doel wat je moet bereiken of een opleiding die je moet volgen om te slagen met een goed resultaat. Het gaat over onszelf, over de aarde waarop wij leven en over de toekomst die wij door mogen geven aan de volgende generaties mensen, maar ook aan de volgende generaties dieren, planten, bomen, bergen, rivieren, lucht etc.

Shania staat voor liefde voor jezelf leren terugvinden en behouden door jouw eigen unieke taal te ontdekken en te accepteren, evenals liefde voor alle andere medebewoners op deze aarde en de taal die zíj spreken, ongeacht behorend tot het mensenras, dierenras, plantenras of welk ras dan ook. Als jij jezelf de ruimte geeft, in jouw kracht staat en jouw authentieke zelf durf te zijn en te blijven, dan geef je automatisch de ander ook de ruimte en het respect om hetzelfde te doen. De weg naar verandering zit niet in het veranderen van die ander en het bezitten van macht.

De weg van verandering zit in inzicht in jezelf en het bewust veranderen van onbewuste keuzes en gedrag naar bewuste keuzes en gedrag. Van geen verantwoording nemen voor jouw eigen geluk, naar wel verantwoordelijkheid nemen van de door jouzelf gemaakte keuzes. Dingen gebeuren...dat is het leven en dat kan je niet tegenhouden. Waar je wel invloed op hebt is op de keuze hoe je met die gebeurtenissen omgaat.

Om dit bewustzijn te bereiken is het nodig om jezelf te "ont"wikkelen. Alle overtuigingen, conditioneringen, pijnplekken, blinde vlekken, oordelen en veroordelingen bloot durven leggen die je iedere keer weer opnieuw tegenkomt op jouw pad en ze durven transformeren.

Zijn daarmee alle problemen die je tegenkomt op jouw levenspad opgelost en weg???...Nee, absoluut niet!!! Dat is één grote illusie, dat kan niet en zo werkt het niet. Je leert er alleen anders mee om te gaan, zodat je niet meer in een bekend patroon of een bekende slachtofferrol terecht komt. Je kunt aanspraak maken op en blijven vertrouwen in het leven, omdat je dan weet je dat wat er ook gebeurt of wat er ook op jouw pad komt....Jij hebt de kracht, de kennis en het weten om alles aan te kunnen en de gebeurtenis om te kunnen vormen naar jouw eigen manieren en vormen van geluk.

Alles begint bij  het authentieke zelf. Dat geldt voor alles en voor iedereen. Hoe ver de techniek zich ook zou ontwikkelen, welke problemen wij als mens ook weten op te lossen. Het is allemaal in ontwikkeling. Ontwikkeling is echter alleen in balans als er ook "ont"wikkeling aan de basis ligt. Dus ontwikkelen zonder daarbij de andere elementen van leven uit het oog te verliezen.Wij zullen nooit boven de natuur, de aarde staan. Simpelweg, omdat wij zelf de natuur, die aarde zijn.

Geen één dier neemt meer dan wat zij of hij nodig heeft. Alleen de mens vertoont dit gedrag. Iedereen die een beetje bewust om zich heen kijkt, kan zien waar dat de aarde en al haar bewoners op dit moment heeft gebracht. Maar iedereen die bewust om zich heen kijkt kan ook zien dat er een "nieuwe aarde" aan het ontstaan is. Mensen staan op, worden bewust en gaan netwerken ontwikkelen om samen de aarde, de natuur terug te geven wat zij door ons toedoen heeft verloren. Door biologische landbouw, diervriendelijk "boeren", bewustere scholen etc...etc..

Shania is ontstaan vanuit deze visie, vanuit deze gedachte.... Geef jezelf liefde en ruimte, dan geef je een ander ook liefde en ruimte. Een mens die zichzelf toestaat zichzelf te mogen zijn, zal niet de behoefte hebben een ander  mens, dier, land, deze aarde te willen domineren en overheersen. Als je jouw eigen taal begrijpt en verstaat, begrijp en versta je ook de ander.

Shania hangt geen religie of stroming aan. Wij zijn allemaal hetzelfde. We zijn het alleen even vergeten, maar we hebben elkaar om ons "vanuit vrijheid" daaraan te herinneren door middel van onze eigen taal. De verbinding tussen "verbale communicatie" en "hartlijncomminicatie" kan deze verbintenis met onszelf en met anderen in ere herstellen.


 

Missie

Net als iedere zaak die vanuit het hart, talent en passie is opgezet wordt ook Shania "gedreven" door een visie én door een missie die deze visie ondersteunt en visa versa. De missie die Shania nastreeft is om kinderen vanaf hun geboorte zoveel mogelijk bij zichzelf thuis te laten "blijven en zijn" en om volwassenen terug te brengen bij henzelf. Om hartlijncommunicatie en verbale communicatie zo snel mogelijk op één lijn te brengen. Hierdoor worden de psychische, emotionele en fysieke gezondheid gestimuleerd.
Bijna iedere volwassenen weet hoe het voelt om zichzelf kwijt te zijn, om niet meer te kunnen leven vanuit vrijheid in gevoel en weten. Om gedomineerd te worden door gedachten en overtuigingen die ons "onbedoeld" zijn aangeleerd. 

Wij spreken allemaal onze eigen taal. Onze genen, ons karakter, de omgeving waar we zijn opgegroeid... alles beïnvloedt elkaar. Waar we echter niet zo vaak rekening mee houden is ons zenuwstelsel en de mate waarin wij gevoelig zijn voor wat er in onszelf en in de buitenwereld om ons heen gebeurt. Juist díe stimuli en prikkelingen die binnenkomen in ons zenuwstelsel bepalen vooral hoe wij ons gedragen en onszelf zichtbaar maken in de wereld. Dit bepaalt ook hoe vatbaar wij zijn voor de angsten, overtuigingen en regels van anderen, dus voor de taal die die ander spreekt! Veel mensen durven vanwege de druk die zij ervaren vanuit hun omgeving niet voor zichzelf te kiezen en duidelijke, eerlijke, transparante en bewuste communicatie te hanteren.


Shania is gespecialiseerd in het werken aan de Communicatie & Bewustwording van ieders eigen unieke taal. Dit is onze missie en de daaruit voortvloeiende visie die wij nastreven. Wij hanteren verschillende creatieve werkmethoden, waardoor jij in staat wordt gesteld om uit te vinden welke taal jij spreekt, zodat wij er ook samen met jou voor kunnen zorgen dat jij je ook verstaanbaar kunt maken.

Dit doen we bij Shania d.m.v. het trainen van jouw eigen taal en door het toe te passen in jouw eigen leven d.m.v. "tools"training. Ook jouw omgeving wordt daarbij betrokken. Je kunt hier denken aan ouders, partners, kinderen, vrienden, jouw "baas"... Alles is mogelijk en alles wordt in het werk gesteld om jou jouw eigen stem in jouw eigen taal te geven. Weten hoe je in elkaar steekt ( bijvoorbeeld heel belangrijk bij  HSP-autisme ) kan dus ook hier wel degelijk een uitkomst zijn!!! Niet om iemand in een hokje te duwen, maar juist om iemand eruit te halen. In een hokje word je toch wel geduwd, dus bepaal liever zelf hoe jouw hokje eruit ziet!!

Shania maakt zich sterk voor het leren en waarderen van de verschillende talen die wij als mens spreken. Hiermee bedoelen we niet de gesproken talen in de verschillende landen zoals nederlands, chinees, spaans of welke een taal dan ook..., maar de verschillende talen van ons lichaam, gevoel en ons verstand. Zowel de verbale taal als de lichaamstaal oftewel...verbale communicatie en hartlijncommunicatie...